Givt en veiligheid ‘Zenders’

27-11-2019

Het gebaar van geven

Met Givt laat je zien dat je ergens om geeft. Geven met Givt is een beleving waarbij het gebaar van geven blijft bestaan. In dit artikel willen we iets meer vertellen over de ontwikkelingen op het vlak van technologie die dit gebaar mogelijk maakt.

We hebben er bewust voor gekozen om de bestaande collectemiddelen niet te vervangen, maar ze net slimmer te maken. Dat doen we door middel van zenders die we in het collectemiddel plaatsen. Deze zenders werken op basis van Bluetooth. Vaak wordt NFC voor dit soort toepassingen ingezet, maar we hebben ervaren dat dit niet goed genoeg werkt en ook door veel telefoons niet wordt ondersteund.

Het nadeel van Bluetooth is echter dat de precisie niet zo nauwkeurig is als bij NFC. Soms maakt de telefoon al contact op 80 cm afstand van de zender. Of het duurt net even wat langer voor hij contact maakt. Daarnaast zit er een batterij in die een keer leeg raakt. Voor de meeste gebruikers werkt het goed genoeg, maar het is niet optimaal. Dat beseffen we maar al te goed. Toch is Bluetooth tot nu toe de beste technologie omdat het door zo veel telefoons wordt ondersteund. En net door deze ondersteuning kan iedereen gewoon blijven geven.

De wereld van de technologie staat niet stil. Ook niet als het gaat om de mogelijkheden van telefoons om contact te maken met andere voorwerpen. Twee ontwikkelingen vinden wij hoopgevend:

  1. UWB en
  2. Batterijloze zenders.

UWB staat voor Ultra-wideband. Het is een draadloze technologie die het mogelijk maakt om veel preciezere afstandsbepaling te doen. Het idee is dat een kleine zender een signaal uitstuurt – zoals nu ook al het geval is – maar de telefoon nu op de 5 cm nauwkeurig kan weten hoe ver die zender is. Met UWB zouden we een (nog) veel betere geefbeleving kunnen creëren. UWB bestaat al lang, maar nog niet in telefoons. Apple heeft daar een verandering in gebracht met de komst van de iPhone 11. We hopen dat andere telefoonfabrikanten snel zullen volgen.

Een andere vernieuwing is de batterijloze Bluetooth-sticker. Deze wordt momenteel ontwikkeld door de firma Wiliot. Zij zien vooral als toepassing het labelen van producten in fabrieken, maar wij hopen deze stickers te kunnen gebruiken voor Givt. Op die manier kunnen we op een veel goedkopere manier de geefbeleving ondersteunen. Die zal het ook mogelijk maken om per collectemiddel meerdere stickers in te zetten zodat de bepaling van de afstand tot de telefoon preciezer wordt.

Voorlopig blijft het dus nog even zoals het is, maar we hopen dat één van de bovenstaande vernieuwingen er snel voor kan zorgen dat de beleving van het geven met de app nog beter wordt.