Scan de QR-code

Is geven via een Givt QR-code veilig?

28-04-2020

We krijgen veel vragen van mensen die zich afvragen of geven via een Givt QR-code wel veilig is. Wij zijn er natuurlijk van overtuigd dat dit 100% veilig is. De volgende uitleg maakt dat duidelijk.

Een Givt QR-code is zoals een adres. Dat adres is aan een goed doel of kerk gekoppeld en de koppeling tussen het adres en het doel is gelegd in ons systeem, in onze database. De koppeling komt pas tot stand wanneer wij voldoende informatie over het goede doel of de kerk hebben. Je kunt dus niet zomaar als ontvanger van giften in ons systeem terecht komen. Wanneer je geeft aan een QR-code zegt je smartphone eigenlijk tegen Givt: geef dit bedrag aan de kerk of het goede doel met dit adres.

Wanneer iemand zelf een Givt QR-code wil maken of wil kopiëren, kan hij daar dus alleen maar adressen aan koppelen die in ons systeem bekend zijn. Je kan dus nooit als individu zomaar gaan collecteren met een Givt QR-code, ook al verzin je een eigen adres.

Wat in theorie dus wel kan is dat je een QR-code laat zien van kerk X terwijl je zegt te collecteren voor goed doel Y. Dat is in de praktijk nog nooit voorgekomen, maar je krijgt sowieso op je scherm te zien waaraan je hebt gegeven. De gift is achteraf ook nog te raadplegen in het overzicht van je giften in de app. 

Sommige online diensten gebruiken een QR-code waarmee je naar een website wordt gebracht en daar je betaling afrondt met iDEAL of iets dergelijks. Websites kunnen echter worden nagemaakt waardoor het zomaar kan dat je denkt geld te betalen voor een bepaalde dienst of een product terwijl je eigenlijk een namaak QR-code hebt gescand. Waardoor je dus geld geeft aan een ander. Daarom raden wij aan om altijd de Givt-app te gebruiken om een Givt QR-code te scannen. Als je toch op een website komt die van Givt lijkt te zijn, weet dan dat wij nooit op een website vragen om je bankgegevens in te vullen of je gift af te ronden. Daarvoor heb je sowieso de app nodig.

En als er in een heel uitzonderlijk geval toch iets mis is gegaan, dan kun je gewoon tegen je bank zeggen dat je je gift terug wilt!